Bestyrelse

Bestyrelsen - Lynghus Nor - Valgt på Generalforsamlingen april 2016
Post Navn Adresse E-mail Telefon
Formand Jørgen Kloster Agerfløjen 38, 4130 Viby Sj. / Havnefogedvej 8 kloster@post.cybercity.dk 46194198
Kasserer, Vejformand Jørgen Iversen Philip de Langes Alle 5B, 2. tv, 1435 København K / Lodsvej 35 iversen.joergen@gmail.com 42451116
Bestyrelses medlem Mette Florin Kvartermestervej 20    
Bestyrelses medlem Kirsten Præstekjær Skippervej 8    
Bestyrelses medlem Frands Nielsen Kaptajnsvej 5    
Suppleant Jørgen Sandau Lodsvej 1    
Revisor Ida Kramp Lodsvej 31    
Revisor Suppleant Svend Aage Mortensen Fyrmestervej 17