Bestyrelse

Bestyrelsen - Lynghus Nor - Valgt på Generalforsamlingen august 2020
Post Navn Adresse E-mail Telefon
Formand Jørgen Kloster Agerfløjen 38, 4130 Viby Sj. / Havnefogedvej 8 Joergen.kloster@live.com 46194198
Kasserer, Vejformand Jørgen Iversen Philip de Langes Alle 5B, 2. tv, 1435 København K / Lodsvej 35 iversen.joergen@gmail.com 42451116
Bestyrelses medlem Frands Nielsen Kaptajnsvej 5    
Bestyrelses medlem Jørgen Sandau Lodsvej 1    
Bestyrelses medlem Søren Bruun Fiskervej 6     
Suppleant Birte Kvamm Styrmandsvej 15    
Revisor Ida Kramp Lodsvej 31    
Revisor Suppleant Svend Aage Mortensen Fyrmestervej 17