Grundejerforeningen Lynghus Nor, Havnsø

Ordensreglement

Maj 2012

For at bevare området, som sommerhusområde, og for at fremme godt naboskab, gives følgende bestemmelser:


1. Medlemmer er pligtige til at bevare og holde grunde, herunder stier og rabatterne foran grundene i god stand.


2. Klipning af grunde, rabatter og stier, skal finde sted, mindst 2 gange årligt, nemlig umiddelbart før 15. maj og 15. august. Såfremt dette ikke sker, vil klipning blive foranlediget, udført af grundejerforeningen, uden ansvar for eventuel beskadigelse af beplantninger i klippearealerne, og for medlemmets regning. Til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med denne disposition, skal det pågældende medlem indbetale 100 kr. til foreningens kasse pr. klipning. Klipningerne foretages efter skriftlig varsel til det pågældende medlem.


3. Græsslåning, brug af motorsave o.l., må kun finde sted alle ugens dage mellem kl. 9.30 –13 samt fredage tillige mellem kl. 16 – 20, fra 1. maj til 30. september. Fra 1. oktober til 30. april er tiden fastsat til alle ugens dage fra kl. 9.30 til kl. 17.


4. Parkering på veje, vendepladser og fællesarealer, må ikke finde sted.


5. På foreningens veje, må der kun køres med en fart af 15 km. i timen. Al færdsel på stier og fællesarealer, må kun foregå til fods, dvs. al anden færdsel såsom cykling, motordrevne køretøjer samt ridning er strengt forbudt.


6. Det er ikke tilladt at holde høns.


7. Det henstilles at beplantning i skel fra d.d. (17.04.04) og fremover skal består af træer og buske af forskellig art og ikke beplantes med hæk af diverse art.


8. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal vedtage ændringer i dette ordensreglement, som medlemmerne er pligtige til at overholde. Påtaleret har grundejerforeningen.


9. Nærværende ordensreglement er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22.4.1971 og revideret på foreningens ordinære generalforsamlinger den 20.4.1972, 2.4.1973, 17.4.1980, 9.4.1981, 30.3.1982, 20.4.1996, 17.4.1999, 27.4.2002, 17.4.2004, 22.4.2006 og 21.4.2012


Bestyrelsen
Maj 2012

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.