Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Alle grundejere, hvis ejendom ligger op til en offentlig vej, sti eller fortov, bedes være opmærksom på, at man er forpligtet til at holde beplantning, træer, buske, hæk m.v. helt inde på egen grund, så den ikke vokser ud over fortovs-, vej- eller rabatarealet

Træer og buske skal være beskåret til en højde af 2,50 meter over fortov, og 4,50 meter over kørebanen – se skitsen ovenover.

Såfremt kommunen bemærker, at bevoksningen er til gene for færdselen, eller modtager klager over gener, vil man efter forvarsel med hjemmel i gældende vejlove sørge for, at beskæringen udføres for grundejerens regning.


Renholdelse for ukrudt

De er også forpligtet til at holde fortovet rent – også for ukrudt. Belægningen ødelægges nemlig ved planternes gennemgroning og af planternes rødder, og koster mange "skattekroner" til reparationer.


Private fællesveje

Bor De ved en privat fællesvej/sti eller fortov har De samme forpligtelser som nævnt ovenfor.

Derudover er De forpligtet til at holde kørebanearealet rent og fri for ukrudt, ligesom De er forpligtet til at vedligeholde rabatter og beplantninger.

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.