Odsherred

Se tekst og links under kortet. Yderligere information: http://www.visitodsherred.dk

1. Gniben.
Sjællands Oddes yderste spids. 
Kendt for »svømmestenene« til minde om Kattegat-svømningerne 1930’erne.
Militæret har lukket dette unikke, uberørte natur op på dage, hvor de ikke selv (skydeskolen) har øvelser.
Mange spændende planter insekter, firben, tornskader, tårnfalke, sæler, edderfugle og sortænder. 
Vulkansk sten vidner om istiden glitrende i vandkanten.  Revet strækker sig meget langt ud i Kattegat. 

2. Odden Fiskerihavn. 
Ægte fiskermiljø med kuttere, fiskeudsalg, lystfiskerkuttere m.m. 
Røgeri tegnet af Arne Jacobsen - verdenskendt, dansk arkitekt.

3. Odden Kirke.
På kirkegården ses gravmonumentet for søhelten Willemoes, som faldt ved søslaget ved Sj.Odde, år 1808.

4. Lumsås Mølle.
Nyrestaureret, arbejdende museum. Friskmalet mel. Spændende interieur. Åben for besøg tirsdag i højsæsonen.

5. Jættestuerne ved Stenstrup.
Udgravet dobbelt grav­kammer. Hvert kammer er 6 m. dybt og næsten 3 m. bredt.

6. Annebjerg Hovedgård
Odsherreds Kulturhistoriske Museum etablerer udstilling og administration i den gamle Annebjerg Hovedgård.

7. Højby Kirke.
Odsherreds »domkirke«. Kendt for sine enestående kalkmalerier fra middelalderen.
Billedfortællinger om Mikael Sjælesørger, Olav den Helliges kapsejlads og Sct. Jørgens kamp mod dragen.

8. Højby Sø. 
Stort naturgenopretningsprojekt, hvor man har genskabt en tidligere sø. 
I det tidligere pum­pehus ses plancher over søens udvikling.

9. Næsholm. 
Middelalderlig borgruin, nord for Højby sø. Borgen opført i 1278 og ødelagt under angreb i ca. 1340, hvor danskere satte sig op imod de holstenske panthavere.

10. Hovvig.
Fuglereservat/vådområde. 
lsefjordsstien fra Rørvig til Kongsøre løber igennem reservatet. 
Stort fugletårn.

11. Højsandet. 
Stor indlandsklit, som strækker sig fra Rørvig til Dybesø. 
Skabt af bønder ved hjælp af ris­gærder for at forhindre sandflugt. 
Natursti på klit­tens top.

12. Korshage. 
Fredede lyngarealer med storslået udsigt over indsejlingen til lsefjord og landet omkring Hundested.

13. Skansehage. 
Bugten ved Skansehage fungerer som naturhavn. 
Brugt af vikingeflåder som samlingspunkt.
Øst for Skansehage er der foretaget kongevalg 1076 og 1104. 
Kongestenen er opsat til minde herom.

14. Rørvig. 
Ferieperle med idyllisk bykerne med gamle fiskerhuse. 
Hyggelig havn med røgeri og den fredede Lodsoldermandsgård. 
Færge til Hundested.

15. Anneberg Samlingerne. 
Nordeuropas største privat­ejede samling af antikke glas. 
Stor porcelæns- og fajancesamling. 
Smuk beliggenhed ved lsefjorden.

16. Sommerland Sjælland. 
Stor forlystelses-/ familiepark med bla. Sjællands største vandland, Amazonas sej­lads i tømmerflåder + et væld af andre aktiviteter.

17. Fundsted for Solvognen. 
Ofret i Trundholm mose Ca.1.000 år f.Kr. fundet 1902 ved markarbejde.
Originalen ses på Nationalmuseet. Kopi på Odsherreds Kulturhistoriske Museum.

18. Ulkerup Skov.  
I skoven findes resterne at en landsby, som blev nedlagt i slutningen at 1700-tallet ved kon­geligt dekret.

19. Kongsøre Skov. 
Udgangspunkt for lsefjordsstien. 
Flere fortidsminder, bla. Kong Øres grav. 
Sagn for­tæller om en stor guldkæde, som skulle ligge i gra­ven.

20. Esterhøj. 
Gravhøj og udsigtspunkt. 
Fantastisk udsigt over Lammefjorden og Sejerø Bugt. 
Genforenings­stenen til minde om genforeningen af Sønderjylland og Danmark. 
Filmmanden Ole Olsens gravkammer.

21. Odsherreds Kunstmuseum.  
Bla. fin samling af 30’ernes Odsherred-kunstnere: Bovin, Swane, Hartz m.fl.
I Asnæs findes også »Huset« med skiftende udstillinger af de aktive Odsherred-kunstnere.

22. Vejrhøj.  
Sjællands 3. højeste punkt, 121 m. over havet.  
I Brydebjerg skov nedenfor Vejrhøj ses minde­søjle for lensbaron Zytphen Adeler - rejst af taknem­melige bønder i 1873.

23. Odsherreds Trafikmuseum.  
Den lokale trafik historie, posthistorie og den kollektive trafiks udvikling.

24. Audebo-dæmningen.  
Adskiller den tørlagte Lamme-fjord fra lsefjorden. 
Stort relief midt på dæmningen illustrerer inddæmningens faser.

25. Andelslandsbyen Nyvang.
Med smedje, mejeri, husmandsbrug m.m. 
Det levende miljø illustrerer andelsbevægelsens betydning for udviklingen i Danmark.

26. Bjergsted Bakker.
Morænelandskab. Naturområde. 
Fra højeste punkt (87 m.o.h.) udsigt over Saltbæk Vig og Kattegat og Storebæltsbroen i det fjerne. 
Spændende flora. 
Syd for bakkerne ligger de kongelige vandmøller.

27. Bregninge Kirke. 
Rødkalket. 
Opført i 1100-tallet. 
Kalkmalerier fra 5 perioder, spændende fra ca. år 1300 til år 1550. 
Stor døbefont fra 1325.  Som så mange andre kirker er der også nogle gamle sagn og overtro.

28. Vesterlyng.  
Enestående, fredet naturområde med 2 vandreklitter. 
Sjællands største græsningsoverdrev.
Kysthede med vestjysk karakter. 
Gode vandreturs­muligheder. 
Adgang til børnevenlig sandstrand.

29. Havnsø.
Levende havnemiljø med småkuttere, lyst-sejlere og færgefart til Nekselø og Sejerø. 
Grundejerforeningen Lynghus Nor.          

30. Nekselø.
Fredet ø.  
Knap 4 km. lang og o,5 – 1 km bred. 
Besøgende skal færdes til fods. 
Spændende plante- og dyreliv. 
Høje havskrænter mod vest, mildt kystlandskab mod øst.          

31. Sejerø. 
Smuk ø med sjældent fugleliv og flora. 
Gode fiskemuligheder. 
Havnemiljø. 
Vandrerhjem, cam­pingplads, Bed & Brekfast, restaurant m.m.          

32. Fortidsminder Sejrø.
Bautasten nordvest for Sejerby. 
Langdysse på øens sydspids. 
Middelalderkirke med kalkmalerier.          

33. Dragsholm Slot.  
Rundvisning, restaurant, miniferie på slottet.  
Rhodondendronpark i skovbrynet ved siden af parken.        

34.  Odsherreds Zoo Dyrepark.  
På vej mellem Asnæs og Høve.  

Andet:

Dragsholm Golf Club:  
Golfsvinget 1, 4540 Fårevejle.          

Mensalgård Pay & Play Golfbane
Åben for alle. Strandvej 25, 4573 Højby.          

Glasværkstedet:  
Rishøj 3, Veddinge Bakker, 4540 Fårevejle.          

Vesterlyng Camping:  
Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev.          

Havnsø Hotel & kursuscenter:  
Havnevej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev.          

Hundested-Rørvig Færgefart A/S: 
Tlf.: 47 93 71 50          

Svinninge modeljernbane: 
Hovedgaden 7, 4520 Svinninge
Tlf.: 59 21 60 09          

Lock Ness: 
Kåstrupvej ved Spangsbro          

Kalundborg:  
Kalundborg er angiveligt opkaldt efter Alliken, den lille sorte kragefugl, der yngler i skorstene, ruiner og kirketårne.  
Alliken har nemlig heddet kå og koo og ka, formentlig henført til dens stemme, der lyder som "kja".  
Om Kalundborg siges det:   "Vesten for stedet var en lund, hvor en mængde Kåer opholdt sig, og man kaldte den Kålunden.  
Nærved blev borgen med tårne og mure bygget, og derfra sammensættes navnet Kaalundborg".

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.