Tømning af tanke

Her i Lynghus Nor er der ikke kloakering. Derfor har alle huse tanke til spildevand. Enten septic- eller samletanke.

Septictanke har overløb med sivedræn som typisk ligger ud i haven på grunden.

Samletanke er lukkede og skal tømmes af en slamsuger når den bliver fuld.

Begge typer tanke tømmes af Kalundborg Kommune. Se hvorledes på dette link:

https://www.kalfor.dk/kloak/toemning-af-spildevandstank/