25. april

ARBEJDSDAG 2024

LØRDAG DEN 8. JUNI KL. 10:00

Der er igen i år en hel del steder, hvor vi skal have ryddet op/forskønnet mm., så vores fællesarealer fortsat tager sig pæne ud og er rare at færdes på.

Vi mødes kl. 10:00 på Festpladsen (den ligger for enden af Maskinmestervej og Fyrmestervej) til en kop kaffe/te, kage og fordeling af opgaverne. 

Har du nogle forslag til aktiviteter/forbedringer, så tag dem med eller endnu bedre; skriv dem til os på forhånd så evt. indkøb kan foretages.

Efter endt gerning vil der som sædvanligt være sandwich og øl/vand og en god snak på Festpladsen.

    

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

27. marts

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Dato: lørdag den 20. april kl. 14:00

Sted: Væksthuset, Paradisvej 8, Havnsø

 

Medlemmer inviteres pr. e-mail - beretning og revideret regnskab m. budgetforslag 2024 er udsendt.

På bestyrelsens vegne Jørgen Kloster, formand

 

----------------------------------------------------------

11. april 2023

Skydning på Stold

Forsvarets skydetider kan  læses her - til og med juni 2023

 

https://www.forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/region-sjaelland/stold-skydeterran-og-skydebaner/

 

Fra jagtforeninger har vi ingen informationer p.t.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. august 2021

Lynghus Nor fejrede sit 50-års jubilæum sidste lørdag den 31. juli.

Det blev en dejlig dag hvor 135 af foreningens medlemmer deltog. Der var masser af hygge hen over bordene - god musik med det lokale band LULLU'S VENNER samt dejlig mad fra lokale Nikolaj Andersen.

Her er der lidt billeder fra dagen.....

Formand Jørgen Kloster holder festtalen!

  

  

 

  

Lullu's Venner!

 

 

 

08-06-2021

 

Lynghus Nor fyldte 50 i 2020

det fejres nu i 2021med et brag af en fest

 

lørdag den 31. juli på Festpladsen

 

Se officiel indbydelse og program her:

/Files/Files/Indbydelse 50 års jubilæum.pdf

TILMELDING:

Af hensyn til bord og teltplads samt for at vi kan overholde Corona reglerne er det nødvendigt med tilmelding, senest den 10. juli 2021. Det sker via e-mail på lynghusnordk@gmail.com 

Betalingen er 100,- pr voksen - Børn til og med 12 går med gratis

Betalingen skal ske til vores foreningskonto i Nordea reg nr 2300 og konto nr 0754 973 706. På bankoverførslen skal der skrives vejnavn og husnummer i feltet for besked til beløbsmodtager. 

Betaling / tilmelding senest den 10. juli 2021 

 

 

 

 

16. maj 2021

 

Så skal der slås græs igen - husk lige tiderne 

Little Tikes græsslåmaskine med dunk - Little Tikes Sand, vand og have 633614 Shop - Eurotoys.dk

I vores ordensregler sidst revideret 2012 står der:

"Græsslåning, brug af motorsave o.l., må kun finde sted alle ugens dage mellem kl. 9.30 –13 samt fredage tillige mellem kl. 16 – 20, fra 1. maj til 30. september. Fra 1. oktober til 30. april er tiden fastsat til alle ugens dage fra kl. 9.30 til kl. 17"

Siden 2012 er der kommet lydløse robotplæneklippere til. De må naturligvis slå græs døgnet rundt hvis det ellers er det man ønsker!

 

Fyringssæsonen starter nu - tænd rigtigt op

22. oktober 2020

Efteråret nærmer sig hvor der skal fyres op i brændeovnene - ja på en tur rundt i Lynghus Nor området i eftermiddag, kunne det lugtes at der var tændt op flere steder, allerede. Derfor denne lille YouTube-video om rigtig optænding der giver færrest mulige gener for naboer og miljø smiley

Se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=9zTH3FlUUV4

Mvh/Jørgen

 

 

05-10-2019

Matrikelkort

Vi har fået indscannet de 4 originale, gamle matrikelkort fra 1970, der dækker alle grunde i vores udstykning Lynghus Nor.


For hvert af de 4 kort er der dels et oversigtskort, hvorpå man også kan se matrikelnummeret for hver grund og så er der de egentlige matrikelkort.


Kortene dækker:


Matr kort 1 Lhus Nor: Øvre del af Kaptajnsvej, Lodsvej, Skippervej, Matrosvej og Styrmandsvej


Matr kort 2 Lhus Nor: Nedre del af Kaptajnsvej, Rorgængervej og Havnefogedvej


Matr kort 3 Lhus Nor: Maskinmestervej


Matr kort 4 Lhus Nor: Fyrmestervej, Kvartermestervej, Strandfogedvej, Toldervej, Fiskervej.

 

Du finder kortene under menuen "Ordensregler m.m."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-09-2019

Grundejerforeningen Lynghus Nor fylder 50 år i 2020

- vi er i gang med forberedelserne til fejringen af dette!

Vi vil gerne have billeder fra foreningens historier så send endelig ind - det kunne være sjovt at have fotos fra de 5 årtier - fra pionertiden i 70'erne til i dag hvor meget er forandret - f.eks. standard af huse og beplantning. Led i gemmerne og send ind til mig på iversen.joergen@gmail.com

Vores medlem, Svend Åge Mortensen er kommet med 10 gamle fotos fra før "vor tid" - vi modtager gerne historier om disse fotos om billederne fra medlemmerne

 

    

   

  

    

 

 

 

 

 

 

15. juni, 2019

Arbejdsdag 2019

Arbejdsdagen i dag den 15. juni blev IKKE afholdt i flot solskinsvejr - helt uvant!

De 30 fremmødte gjorde alligevel en stor indsats med at rense stranden, ordne trappe, klippe ned på festpladsen, beskære buskene ved indkørslen til Kaptajnsvej, ordne kummer og i det hele taget holde vores område i pæn stand. 
Og som sædvanligt - bagefter hyggede vi os og nød de – igen i år – meget lækre frisksmurte sandwiches i Jørgens carport hvor vi måtte trække over da himlen åbnede sine sluser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

 

Trappe på skrænten

8. september 2018

Bestyrelsen har besluttet at sætte en trappe op på skrænten ned mod vandet, for enden af Rorgængervej. Den blev i dag sat på plads. Det gør det nemmere at komme op på fællesarealet - de trin der var gravet i skrænten er svære at forcere i vådt vejr. 

Trappen er lavet i jernplader kaldet "dørk-plader" - de har et skridsikkert mønster på oversiden. Trappen er ubehandlet og vil efter nogle måneder få en fin rustrød farve der vil falde godt ind i naturen. Ideen kommer fra området omkring Batteriet Sixtus på Nyholm i København. Her har flåden lavet adskillige af disse og det så godt ud, syntes vi.

 

MVH Jørgen I og Jørgen S

 

 

Persondata politik for Grundejerforeningen Lynghus Nor

8. september 2018

Alle organisationer skal have en persondata politik - også en grundejerforening som os. Det har vi fået udarbejdet hen over foråret og sommeren. Ikke noget helt lille stykke arbejde for en forening drevet af frivillige bestyrelsesmedlemmer. Men nu er den her og kan ses her:

/Files/Files/Persondatapolitik pr den 14-07-2018.pdf

 

MVH/Jørgen

 

   

11. februar 2018

Der indkaldes i henhold til vedtægter til

Ordinær generalforsamling

Lørdag den 21. april 2018 kl. 10

Vesterlyng Cafe

Der vil være ”tag selv” kaffebord fra kl. 9:30, kom og hils på dine naboer.

Dagsorden, regnskab og beretning vil blive sendt.

 

 

 

 

 

 

14-01-2017

Godt Nytår 2017!

Vi i bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtig Godt Nytår 2017! Vi har på denne dejlige lørdag i januar haft bestyrelses møde og talt om dette års aktiviteter. De to vigtigtste er:

 • Generalforsamling lørdag den 22. april kl. 9.30 på Vesterlyng Camping Cafe

 

 • Arbejdsdag den 10. juni kl. 10 på Festpladsen

En dejlig lørdag!

12. juni 2016

Igen i år samledes ca 25 medlemmer fra foreningen for at ordne forskellige praktiske opgaver der alle har med vedligehold af Lynghus Nor at gøre. En sådan opgave er hvert år en strandrensning, hvor en kæde går fra Havnsø Møllevej og om til Strandfogedvej og samler skidt. Det gør at vi altid har en fin og ren strand!

Af andre opgaver kan nævnes maling og reperation af bænke og trappe ved Nordskrænt, klipning for mere trafiksikker udsyn ved udkørslen fra Strandfogedvej til Lyngvejen, genopsætning af de 2 skilte med område oversigt og rensning af blomster kummer. En særlig opgave i år var at få lagt ukrudtsdug og flis på de bede på Festpladsen som vi skar ned i vinters. Stort arbejde, men det vil betyde lettere vedligehold i mange år fremover.

Et helt særligt, og meget meget vigtigt arbejdshold, er det, der sørger for catering og har kolde øl, vand og kaffe klar fra morgenstunden. Og medens folket med arbejdshandsker arbejder, smørrer de sandwich's til frokosten kl 12.30.

Tak til alle der deltog - det var en dejlig lørdag med godt naboskab og hyggeligt samvær!

PS: rive søger ejermand - den står hos Jørgen Formand på Havnefogedvej

 

 

10. maj

Containere og Campingvogne i Lynghus Nor

På den nyligt afholdte generalforsamling blev der under ”Eventuelt” talt om de relativt mange containere og campingvogne, der står rundt om i foreningen. Mange af dem har stået i flere år. Ingen i bestyrelsen har noget imod, at en container opstilles midlertidigt ved ombygning eller at en campingvogn bruges af overnattende gæster.

  

Der er dog bred enighed om, at permanent opstilling af campingvogne og containere skæmmer området og bør fjernes – der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter (Deklarationen af 1970), der ikke giver mulighed for permanent opbevaring af campingvogne mm. på området.

Fra deklarationen:

II. Grundenes anvendelse. 
Grundene må alene anvendes til sommerhusbebyggelse.
Feriekolonier o. lign. er ikke tilladt,
og der må ikke, uden for ferieperioden (1/4 - 30/9), opstilles
campingvogne, telte o. lign.
Erhvervsskilte må ikke opsættes.

MVH/Bestyrelsen

 

20. april

Dræn på Maskinmestervej

På vores GF i lørdags blev der talt en del om dræn i vores område. Vi er igang med at kortlægge hvor de er, da vi ikke har et samlet overblik.  I den forbindelse sender Jørn Nielsen, Maskinmestervej 16, os dette meget tydelige overblik over hvad der er lavet på Maskinmestervej i 1981.

 

 

 

23. juni - Arbejdsdagen den 13. juni:

Det blev igen i år en dejlig dag med højt humør, godt vejr (sådan da) og en masse opgaver løst. Tak til alle 25 der deltog!

 

2. april - Vejarbejde forude!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er blevet fyldt op i vejmateriale depoterne. Denne gang med både grus og sten. Ideen er at man kommer sten i bunden af hullerne, gerne når det er lidt vådt, og får kørt stenene lidt ned. Nogle dage efter lægges der grus ovenpå.

19. marts Festpladsen ryddet

I løbet af vinteren er festpladsen blevet ryddet - med en ihærdig indsats af 5-6 hårdføre medlemmer der brugte en lørdag i februar på at klippe og flise. Dertil lagdes support fra en professionel. Pladsen er igen blevet åben og de fine træer kommer til deres ret. Når det tørrer lidt mere op, skal vi have et tykt lag flis i beddene til at holde ukrudtet i ave.

17. november Arbejdsdag 2016

Arbejdsdagen vil i 2016 blive afholdt lørdag den 11. juni

17. november Højskole køber kroen

Rørvig Højskole køber også Havnsø Kro - se link

sn.dk/Kalundborg/Roervig-Folkehoejskole-koeber-Havnsoe-Kro/artikel/530840

1. november Havnsø Hotel er solgt til Rørvig Højskole

Læs mere herom i artikel fra Sn.dk – Sjællands Nyheder

sn.dk/Kalundborg/Badehotel-solgt-til-hoejskole/artikel/527660

30. juni Affaldstømning

Nyt Fra Kalundborgs hjemmeside:

I juli og august måned 2015 er der ugetømning. Vær opmærksom på, at i de to måneder, juli og august, er der ikke mulighed for at få tilsendt sms om påmindelse af tømmedag. Se din tømmedag.

Fra 1. september 2015 vil din affaldsbeholder blive tømt hver 14. dag. Se normal tømmedag. Du har mulighed for at modtage en sms, som påminder dig dagen før tømmedag.

29. juni Midsommer billeder!

Kurt Hansen, Fyrmestervej 18, har igen taget nogle smukke billeder fra Lynghus Nor. Kurt skriver: "Hermed lidt midsommerbilleder  (25. juni 2015) fra kystengen nord for boldbanen, Lynghus Nor. I år er der mange valmuer i området." 

Tak, Kurt.

 

3. juni HUSK arbejdsdag

HUSK arbejdsdag den 13. juni. 

Der er stadig ledige pladser på de forskellige hold!

 

3. juni Tid til den årlige græsslåning på fællesarealer

Plan for denne uge (23):

Slåning samt rive det sammen onsdag til fredag. Presning lørdag – søndag. Hvis ellers vejret arter sig...!

Som det kan ses vil vi fjerne det afklippede græs. Det vil betyde at vi får nogle helt anderledes farverige arealer i løbet af nogle år. Det skyldes at vi fjerner næringen (græsset) og dermed udpiner jorden således at blomster vil blive meget mere fremherskende derude.

Ny asfalt på Kaptajnsvej

HVIS VEJRET ARTER SIG VIL DEN NY ASFALT BLIVE LAGT PÅ ONSDAG DEN 25. / TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER. 

BOMMEN MELLEM KAPTAJNSVEJ OG STARNDFOGEDVEJ ER FJERNET SÅLEDES AT MAN KAN KOMME IND PÅ OMRÅDET DEN VEJ. ADGANG TIL MATROSVEJ OG LODSVEJ VIL DOG VÆRE BLOKERET INDTIL DAGEN EFTER AT DEN NY ASFALT ER LAGT PÅ. HUSK AT FÅ BILEN UD.

STRANDFOGEDVEJ BLEV REPARERET I SIDSTE UGE.

Alle der kører ind på området ved Kaptajnsvej ved at asfalten er i en sørgelig forfatning. Bestyrelsen har besluttet at lægge et nyt lag på. Udover at lægge nyt asfalt på vil grøfterne blive "høvlet" så de kommer under asfalt-niveau.  Dette gøres for at regnvand kan løbe væk fra vejen og derved forlænge levetiden betragteligt. Strandfogedvejens asfalt vil ved samme lejlighed blive rettet lidt op og lappet. Arbejdet er planlagt til uge 39. De præcise ugedage vil blive meddelt nogle dage før via hjemmeside og email.

vh/Jørgen Iversen

25. maj - Referat fra GF den 19. april 2015

13. april - Så starter Kræmmermarked igen!

KRÆMMERMARKED I HAVNSØ 

Første kræmmerdag Lørdag den 18. april kl. 9

Kræmmermarkedet er arrangeret af Havnsø Borgerforening som også har en meget fin og informativ hjemmeside 

www.havnsoeborger.dk 

Tjek den ud!

9. marts - OBS OBS

Generalforsamlingen 2015 holdes

Søndag den 19. april på Vesterlyng Camping Cafè, kl. 10 og ikke som tidligere annonceret om lørsagen på Havnsø Hotel.

Det er gået konkurs, igen.

NY - 2. marts Generalforsamling lige om hjørnet (18. april)

Foråret er på vej og så er det ligeså sikkert som amen i kirken at det er Lynghus Nor's årlige generalforsamlig også! 

Der er som altid folk på valg. Bestyrelses medlemmerne, der er på valg, modtager alle genvalg. Det er ikke det samme som at vi så ikke gerne vil have nye kandidater. Sig endelig frem. 

Revisor Jørgen Christensen har besluttet at sige stop for flere genvalg. Derfor skal vi have fundet en ny. Kom endelig frem med bud på navne. Jobbet er overkommeligt og kræver vel 5 timers arbejde årligt i foreningens tjeneste.

3. december Sæson for oprydning i hegn og have!

 

Vinteren er den perfekte tid at få tyndet ud i beplantningen og få fældet træer der er blevet så høje at de er til fare for eget eller naboens hus. Det kan også være at de skaber for meget skygge både for én selv eller naboen. Tænk over det og få talt med naboerne så alle får størst mulig glæde af vores dejlige Lynghus Nor. Vi bor tæt i vores område - vi har 190 grunde der hver især ikke er mere end ca 1.000 m2 store. Det kræver en god dialog hen over skel og hegn - det er vigtigt og nødvendigt.

Hegn ud mod stierne:

Vi har nogle steder rundt om i Lynghus Nor’s stisystem hvor de levende hegn på grundene er groet alt for langt ud på fællesstierne og er til gene for andre. Brug vinteren til at få disse ryddet op. Husk at stierne er lagt ud til at være 3 meter brede. De fleste steder er der hvide pæle for enden af stierne. De står midt i stien så dem kan man bruge som pejlemærker og måle 1½ meter ind fra. Der er et par steder hvor det er så grelt at bestyrelsen overvejer at bede en entreprenør rydde op på grundejers bekostning.

Flishugning:

For år tilbage tilbød Kalundborg Kommune en årlig flis hugning i februar-marts måned. Dette er desværre ophørt men er man nogle stykker på en vej kan man jo gå sammen om at leje én – så er der ryddet op i en ruf!

2. december - Spar grundejerforeningen for udgifter til porto, kopiering og kuverter

Send os din e-mail addresse og få nyheder og meddelelser tilsendt. Kun tilmeldte får dette.

Af 190 medlemmer er de 140 tilmeldt dvs der stadig mangler 50. Dem vil vi gerne have fat i, også. Det skal ikke være nogen hemmelighed at der er meget manuelt arbejde for bestyrelsen forbundet med gammeldags post forsendelser. Arbejde som vi gerne vil være fri for.

18. august Nye P-skilte ved stranden

Vi har fået sat nye P-skilte op ved stranden neden for Kaptajnsvej og ved boldbanen på Strandfogedvejs. Vi fik skilte sat op sidste år men nogle har fjernet dem. Det koster os ca 2500,- hver gang. Brandærgerlige penge at komme af med. 

 

18. august Nyt fra "Vejdirektoratet"

Skippervej er blevet renoveret med nyt lag vejmaterialer. Der er lagt ca 20 cm på på midten således at vejen er højest midt på og vand dermed løber af og ud i rabatten. Før var vejen hul og når det regnede blev Skippervej omdannet til en flod. Al vand løb ned til det sidste hus ved hjørnet til Kaptajnsvej og skabte oversvømmelse inde på grunden. Med den nye vejprofil vil vandet fordele sig ligelidt i grøfterne langs med.

Asfalten på Kaptajnsvej og Strandfogedvej  -   Begge veje vil få et eftersyn her i eftersommeren. Strandfogedvej har f.eks. udviklet et stort hul nede ved Lyngvejen. Det skal repareres inden det bliver for slemt.

Mandag den 7. juli Dejligt billede taget inde på Lynghus Nor

Søren Sørensen, Fyrmestervej 8, har taget dette dejlige billede og skriver:
Dejligt der er kommet lidt mere liv på hjemmesiden, er nu af og til inde og kikke om der er noget nyt. Jeg har taget et billede af Ian mit barnebarn, måske ikke noget fotopletskud men til gengæld lidt opstavlet, (vi bruger også stige) ha ha.

Tirsdag den 17. juni - Udhængsskabene overlever arbejdsdagen

Bestyrelsen havde egentligt besluttet at grave udhængsskabene op og smide dem væk da vi ikke benytter dem til medlemsinformationer mere (hjemmeside og email har taget over). En beboer mente at vi skulle give dem en chance mere og lade dem være folks mulighed for efterlysninger, køb & salg, reklamer for arrangementer etc. Det besluttedes at lade dem stå. Hængelåsen på dem er pillet af og alle har nu reelt adgang til dem.

pbv/

Jørgen Iversen

Mandag den 16. juni, 2014 Arbejdsdagen i lørdags...

blev en stor succes, syntes vi. 30 beboere mødte op (5 mere end sidste år). Der blevet malet bænke & trappe, samlet affald på stranden, luget ukrudt i mange vej-kummer, fjernet væltede træer / skåret ind på buske og træer rundt om på Festpladsen, vedligeholdt pæle på stier samt ikke mindst hygget og talt sammen. Her er lidt billeder fra dagen. 

Et gammelt PHILLIPS fjernsyn har i mange året ligget hensmidt i grøften på Kaptajnsvej og generet manges øjne. En arbejdsdag gør noget ved det og det sendes nu til de evige elektronik-marker!

Frank fra Skippervej & Claus fra Lodsvej beundrer deres just udførte pæle renovering!

Afklip køres over til Bregninge.

Grethe fra Lodsvej skærer "ind til benet"

En arbejdsdag i Lynghus Nor indbefatter et start-møde med kaffe, 10-10.30, middags-pause 12.30-13 og så en føraftens bajer kl 14.30. Vi gider ikke ha bøvl med arbejdstilsynet pga af stressende arbejdsforhold!

NYT Arbejdsdag Arbejdsdag Arbejdsdag lørdag den 14. juni

Til vores årlige arbejdsdag på lørdag har 20 beboere allerede tilmeldt sig. Der er plads til mange flere og det sagtens nåes endnu at tilmelde sig. Vi starter kl 10 med morgenkaffe på Festpladsen og slutter kl 15 med en fyraftens bajer. Indimellem holder vi naturligvis frokost.

Ring eller skriv til Jørgen I på 30931116 eller jiv@flsmidth.com 

MVH Jørgen

ARBEJDSDAG LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 KL. 10:00

Også i år har vi mange forskellige opgaver som vi gerne vil have løst. Det er naturligvis med henblik på at holde vores Grundejerforening og tilhørende fællesarealer pæne, let tilgængelige og i god stand. 

Vi mødes kl. 10:00 på Festpladsen til en kop kaffe og fordeling af opgaverne. Der vil senere blive serveret sandwich og øl/vand.

Har du forslag til aktiviteter/forbedringer, så kom frem med dem. 

Sidste års arbejdsdag blev en stor succes. Udover at få en masse ting ordnet fik vi snakket og hygget rigtig meget sammen med medlemmer vi ellers ikke møder til hverdag.

Lynghus Nor generalforsamling 2014

Afholdes lørdag den 12. april 2014 kl. 10 på Havnsø Hotel.

Indkaldelse og beretning udsendes i henhold til vedtægterne.

Husk at forslag til dagordenen, herunder ændringer til love og ordensregler skal være bestyrelsen i hænde
senest den 15. marts.

Referatet fra dagen kan læses her:

REFERAT

MEDDELELSE FRA HAVNSØ VANDVÆRK

På grund af udskiftning af ventiler på vandværket er der lukket for vandet søndag d. 23.2.2014. 

Der lukkes ved midnat kl. 0.00 og forventes genåbnet kl. 05.00 Vandet kan være misfarvet af okker, og der kan være luftbobler i vandet, efter genåbning. 

Mvh. Havnsø Vandværk

Storm i Havnsø

Der er nogle grundejere som har været meget hårdt ramt af stormen og mange træer er væltede. Træer der er væltet ud over vejene er blevet skåret til, så der kan køres på vejene. Der er dog rigtig mange steder, hvor der hænger halvvæltede træer ud over stierne samt ligger væltede træer på stier og rabbatter. Vi skal bede alle og senest 1. December sikre, at de ikke har væltede træer, der ligger/hænger ud over stierne og fællesområder til fare for de forbipasserende. 

mvh Bestyrelsen

Solnedgangsbilleder fra sommeren 2013

Kurt V. Hansen, Fyrmestervej 18, har taget nogle fine billeder - et par solnedgangsbilleder fra sommeren 2013. Sejerøbugten og Nekselø set fra det grønne  område nord for fællesarealet ved boldbanen. 

 

Forslag til kommuneplan

Kalundborg Kommune fremsendte hen over sommeren et nyt forslag til kommuneplan. Det kan ses på dette link http://www.kalundborg.dk/Kommuneplan_2013.aspx

Vi opdagede meget sent at forslaget var kommet i forhold til at den offentlige høring kun varede til 4. september. Dog nåede vi at få indsendt nogle kommentarer.

De væsentligeste ting for Lynghus Nor var:

Rekreative stier

( By og landskab/Rekreativ struktur/Stier) http://www.kalundborg.dk/By_og_landskab/Rekreativ_struktur/Stier.aspx

Flere af vore stier er allerede udlagt som rekreative stier, hvilket fremgår af kort 7.2.a, og disse stier vedligeholder vi allerede selv. At Strandfogedvej bliver udlagt som ny rekreativ sti, jf. kort 7.2.b, mener jeg ikke betyder, at der fysisk etableres en ny sti.  Og vedligeholdelse af vejen vil ligesom de øvrige veje og stier fortsat være vores ansvar. At Lyngvej foreslås ændret til rekreativ sti, synes jeg, vi skal hilse meget velkommen. Af hensyn til de cyklendes og gåendes sikkerhed på Lyngvej og ud til stranden, ser vi gerne, at der fysisk etableres en sti, således som retningslinje 7.2.3. giver mulighed for.
 
Skydebanen på Stold 

(By og landskab/Støjende fritidsanlæg/7.9.5. Skydebaner)  http://www.kalundborg.dk/By_og_landskab/Rekreativ_struktur/St%C3%B8jende_fritidsanl%C3%A6g.aspx 

Jeg kan desværre ikke finde noget om, at Stold skal åbnes som rekreativt område. På kort 7.9.a er Bjergsted Jagtforenings skydebane og Forsvarets skydebane på Stold markeret som eksisterende anlæg.  Men, når man klikker på prikkerne på kortet, står der ”forslag til støjende fritidsanlæg”. Vi må derfor desværre nok gå ud fra, at der ikke er planer om at lukke skydebanerne og åbne Stold som et alment rekreativt område. Derfor synes jeg, vi skal gøre Kalundborg Kommune opmærksom på, at Bjergsted Jagtforenings skydebane kun ligger 6-700 m fra vores sommerhusområde.   Desuden mener jeg, vi skal bede kommunen om at tage miljøgodkendelsen af skydeaktiviteterne på Stold op til revision.  Det er meget generende på stille sommeraftener at høre på skydning lige til kl. 22.

Vores bemærkninger til Kalundborg Kommune lød således:

Til Kalundborg Kommune
kommuneplan@kalundborg.dk

Høringssvar til forslag til Kalundborg Kommunes ”Kommuneplan 2013-2024”

Grundejerforeningen Lynghus Nor for sommerhusbebyggelsen vest for Havnsø by, fremsender hermed sine bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Vedr.:  Rekreative stier 
Vi hilser det meget velkomment, at Lyngvej foreslås ændret til rekreativ sti.   Af hensyn til de cyklendes og gåendes sikkerhed på Lyngvej og ud til stranden, ser vi frem til, at der fysisk etableres en sti, således som retningslinje 7.2.3. giver mulighed for.
Med hensyn til den rekreative sti der foreslås at gå fra Lyngvejen og ned gennem Lynghus Nor Grundejerforeningens område, så gøres opmærksom på at det på alle grundejerforeningens stier  ikke er tilladt at cykle eller ride.

Vedr.:  Skydebanen på Stold 
Vi skal gøre Kalundborg Kommune opmærksom på, at Bjergsted Jagtforenings skydebane kun ligger 6-700 m fra vores sommerhusområde, og at skydeaktiviteterne til tider er meget generende for os, særligt på stille sommeraftener.
Vi mener at miljøgodkendelsen er utidssvarende, da der også er skydeaktiviteter i sommerferieperioden.
Vi har kendskab til, at der i nye miljøgodkendelser ikke gives tilladelse til skydeaktiviteter i sommerferieperioden.  Vi vil derfor bede kommunen om at tage miljøgodkendelsen af skydeaktiviteterne på Stold op til revision.  Dette bør fremgå som en retningslinje i den endelige Kommuneplan.

På grundejerforeningens vegne
Jørgen Kloster, formand
Havnefogedvej 8
4591  Føllenslev

Alle indkomne høringssvar vil, når høringsperioden er slut den 4. september 2013, blive samlet i en hvidbog, der behandles af kommunalbestyrelsen.
Nyheder om høringen, hvidbogen mm. vil blive offentliggjort på forsiden af den digitale kommuneplan www.kalundborg.dk/kommuneplan_2013

Mvh/Kirsten Præstekjær

Kristian Rosted, Styrmandsvej 4, har taget nogle dejlige billeder fra området - nyd dem!

Sæson for græsslåning. Der blev på '12 GF vedtaget nye tider:

Græsslåning, brug af motorsave o.l. må kun finde sted :

1. maj til 30. september: alle ugens dage mellem kl. 9:30 og 13:00. Fredage tillige mellem kl. 16:00 og 20:00.

1. oktober til 30. april: alle ugens dage mellem kl. 9:30 og 17:00.

Årets Generalforsamling 2013 afholdt den 27. april

GF var i år meget velbesøgt med over 70 mennesker og 46 husstande repræsenteret.
Der er brug for både jer der har "hænderne skruet rigtigt på", jer der kan være behjælpelige med forfaldent arbejde samt "forsyningstropperne".
Vi vil gerne have tilbagemeldinger fra jer om hvilken arbejdsopgave i kunne tænke jer at deltage i.
Så får vi mulighed for at koordinere forberedelser – der skal købes ting ind, planlægges værktøj og maskiner etc.

Solnedgang over Noret - af Maria Bregnhardt

Fotopletskud fra området, du gerne vil dele med resten af os i Lynghus Nor:
Send dem ind og de vil komme til ære på hjemmesiden!

Bænke
2 på Nordskrænt: er reparerede men mangler træbeskyttelse
1 på eng ved enden Kaptajnsvej: mangler træbeskyttelse
1 på festplads: et bræt er faldet af og skal gøres fast igen (brættet er der). ALLEREDE KLARET AF MARTIN GREVAD, TOLDERVEJ 7

Trappe:
Mangler knæliste
Nederste trin skal sættes på (mangler)
En buskrydder skal gøre rent ved begge vanger op og ned
Mangler træbeskyttelse

Pæle ved stier:
Skifte plastik rør (skære op med vinkelsliber, sætte nye på og proppe m cement)
Refleksbånd
Sætte nogle få nye ned (1½ eller 2” vandrør ned i beton, plastik rør udenpå)

Parkering forbudt skilte:
Vi har fået leveret to skilte til engen, et for enden af Kaptajnsvej og et ved Strandfogedvej. De skal graves ned /støbes fast.

Forplejning på Festplads:
Foreningen vil byde på frokost i det fri (Festpladsen). Der er brug for nogle til at forberede forplejningen. Du er også velkommen til at medbringe en kande kaffe/the eller kage.

I bedes melde tilbage til Jørgen Iversen på iversen.joergen@gmail.com senest den 26. maj med besked om, hvilke opgaver I ønsker at deltage i.

På gensyn den 1. juni kl. 10 på festpladsen!

På foreningens vegne/
Bestyrelsen

Vores nye entrepenør er bl.a. blevet bedt om at fjerme denne smadrede brøndring ved indkørselen til Strandfogedvej. I stedet vil der komme en stor kampesten. Kummen og pælen formodes at være ødelagt af busserne der vender på Lyngvejen ud for Strandfogedvej.

El master som NVE aldrig fik fjernet! 
Vi har henvendt os til NVE (igen) om at få fjernet de sidste elmaster fra da de gravede luftledninger i jorden i Lynghus Nor. De skæmmer og er i øvrigt ikke særlig miljøvenlige at have liggende, da de indeholder creosot.

Er du plaget af muldvarper/mosegrise?

Bestyrelsen har fået henvendelse fra en muldvarpeekspert, Niels Klit Hansen, Søndre Hovvej 35, 4520 Svinninge, som tilbyder at hjælpe med at få disse plageånder udryddet. Interesserede kan gå ind på hans hjemmeside www.muldvarpefri.dk samt kontakte ham på kontakt@muldvarpefri.dk eller på telefon: 3112 9311.
Det er muligt for flere medlemmer at slå sig sammen for et fordelagtigt tilbud til bekæmpelse.Mange hilsener
Søs Elletoft
E-MAIL ADRESSE KAMPAGNE FORTSÆTTER!

Vi er kommet langt. Flere end 100 (af 190) er nu tilmeldt. Jeg er dog overbevist om at der stadig er mange der kunne komme på listen så kampagnen fortsætter!
Send din e-mail til mig på iversen.joergen@gmail.com 
På GF lørdag den 27. april vil der gå lister rundt hvor man også kan skrive sig på.Jørgen Iversen

Skydeplan på Stold: Skydeplan Stold 2013

Se forslag til lokalplan 3.20 - et nyt boligområde syd for Lyngvej i Havnsø

  

Tidligere artikler / meddelelser uden aktuelt indhold, men ikke uinteressant:
           
 

Så kan vandet drikkes igen uden kogning:
Der er konstateret coliforme bakterier i drikkevandet. Al drikkevand (både til mennesker og dyr) skal derfor koges. Coliforme bakterier er en jordbakterie, der kan give diarre. Der er idag taget nye prøver, hvor der kommer svar på mandag, så weekenden over er beskeden, at vandet ikke må drikkes. Vandværket vil i dag lægge en seddel i alle postkasser, og henvise til deres hjemmeside, hvor der informeres, når der er nyt. 
http://www.havnsøvandværk.dk/FORSIDE.aspx

 

Vedr. kloakering i vores område
Iflg. Kalundborg Kommune har man ingen planer mht. kloakering frem til 2015 i Lynghus Nor. Der bliver taget prøver af spildevandet og så længe det var OK, har man ingen planer om kloakering, men om der skete noget efter 2015 kunne man pt. ikke sige noget om.Bestyrelsen vil holde jer orienteret så snart vi hører nyt.

NYT Arbejdsdagen bliver i år lørdag den 14. juni

Vi har valgt igen i år at lave en arbejdsdag for at vi sammen kan forskønne Lynghus Nor. Formålet er tillige at skabe mere fællesskab blandt grundejerne. Vi fik heldigvis også meget positive tilbagemeldinger på det, sidste år, hvor ca 25 deltog på en dejlig solbeskinnet dag i juni.

Der er nok af opgaver at tage fat på. F.eks. oprydning og bortkørsel af affald/skrammel der har hobet sig op, bl.a. efter stormen. Kummer langs vejene skal også ses efter. Trappen vil ikke tage skade af en gang træbeskyttelse mere. Der er sikkert mange flere ting at gøre. Kom endelig frem med ideer hvis der ses noget på området!

Der vil naturligvis også blive sørget for kaffe, øl & vand og sandwich til det arbejdende folk!

mvh Bestyrelsen

Arbejdsdagen bliver i år lørdag den 14. juni

Vi har valgt igen i år at lave en arbejdsdag for at vi sammen kan forskønne Lynghus Nor. Formålet er tillige at skabe mere fællesskab blandt grundejerne. Vi fik heldigvis også meget positive tilbagemeldinger på det, sidste år, hvor ca 25 deltog på en dejlig solbeskinnet dag i juni.

Der er nok af opgaver at tage fat på. F.eks. oprydning og bortkørsel af affald/skrammel der har hobet sig op, bl.a. efter stormen. Kummer langs vejene skal også ses efter. Trappen vil ikke tage skade af en gang træbeskyttelse mere. Der er sikkert mange flere ting at gøre. Kom endelig frem med ideer hvis der ses noget på området!

Der vil naturligvis også blive sørget for kaffe, øl & vand og sandwich til det arbejdende folk!

mvh Bestyrelsen

 

Arbejdsdagen lørdag den 1. juni 2013

Arbejdsdagen blev en rigtig god dag for vores grundejerforening: 

Vi var 25 mennesker der mødtes til morgenkaffe på festpladsen kl 10.  
Her blev arbejdsopgaverne fordelt og holdene sat og alle gik igang med højt humør.  
Forplejningsbrigaden arrangerede frokost, øl & vand kl 12.30 til de sultne og tørstige arbejdsfolk. 
Det var jo varmt og støvende arbejde! Som man ser på billederne blev der ordnet trappe, bænke, pæle og skilte på engen. 
Derudover blev der klippet ned på Strandfogedvej ved diget og renset kummer for ukrudt på mange veje. 
Dagen sluttede af med en fyraftens-bajer kl 15. 

En god dag for foreningen som vi i bestyrelsen gerne vil gentage. Tak til alle der bakkede op!

 

 

14-01-2017

Godt Nytår 2017!

Vi i bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtig Godt Nytår 2017! Vi har på denne dejlige lørdag i januar haft bestyrelses møde og talt om dette års aktiviteter. De to vigtigtste er:

 • Generalforsamling lørdag den 22. april kl. 9.30 på Vesterlyng Camping Cafe

 

 • Arbejdsdag den 10. juni kl. 10 på Festpladsen

16. juli 2017

Containere og Campingvogne i Lynghus Nor

Dette indlæg er et genopslag fra sidste år da det stadig virker aktuelt omend en enkelt meget gammel campingvogn i området er fjernet.

På den nyligt afholdte generalforsamling blev der under ”Eventuelt” talt om de relativt mange containere og campingvogne, der står rundt om i foreningen. Mange af dem har stået i flere år. Ingen i bestyrelsen har noget imod, at en container opstilles midlertidigt ved ombygning eller at en campingvogn bruges af overnattende gæster.

  

Der er dog bred enighed om, at permanent opstilling af campingvogne og containere skæmmer området og bør fjernes – der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter (Deklarationen af 1970), der ikke giver mulighed for permanent opbevaring af campingvogne mm. på området.

Fra deklarationen:

II. Grundenes anvendelse. 
Grundene må alene anvendes til sommerhusbebyggelse.
Feriekolonier o. lign. er ikke tilladt,
og der må ikke, uden for ferieperioden (1/4 - 30/9), opstilles
campingvogne, telte o. lign.
Erhvervsskilte må ikke opsættes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. juli 2017

Afbrænding af have affald

Der har på det sidste været stillet spørgsmål hertil. På Kalundborg Kuómmunes hjemmeside kan man læse om det via dette link:

Det er ikke tilladt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17. juni 2017

Lynghus Nor står igen skarpt!!

Arbejdsdagen forløb som sædvanligt riggtig godt og havde i år rekord mange 37 deltager! Solen strålede og der blev lavet mange ting: repareret  og malet bænke, skåret stål pæle ned fra vejsiderne, skåret ned på festpladsen, samlet affald langs stranden, luget i brøndringene langs veje så hele vores område igen står super skarpt.

Arbejdsdagen er mere end arbejde, den er også samvær og hygge hvor man får mulighed for at møde nye mennesker - i år var der heldigvis også en del nye indflyttere der benyttede sig af den mulighed.

 

 

Når snakken går mellem folk, kommer der nye ideer frem. En af dem var at bruge Festpladsen til grill aftener for medlemmer hen over sommeren. God ide som er meget nem at arrangere. Det behøver jo ikke kræve mere end en indbydelse og nogle få lige ruller sine weber-grills over på pladsen til fælles afbenyttelse. Hvis der er medlemmer der har lyst til at være primus motor, står forenigen til rådighed med publicering og indbydelser gennem mail og denne hjemmeside. Er ret sikker på at bestyrelsen vil se velvilligt på sponsering af grillkul og måske et par kartonner rødvin.....

En dejlig dag!

 

 

 

25. maj 2017

FÆLLES ARBEJDSDAG LØRDAG DEN 10. JUNI 2017 FRA KL. 10:00 til ~14:00

Vi mødes kl. 10:00 på Festpladsen (den ligger for enden af Maskinmestervej og Fyrmestervej) til en kop kaffe og fordeling af opgaverne. Der er altid opgaver vi gerne vil have løst med henblik på at holde vores Grundejerforening og tilhørende fælles arealer pæne, let tilgængelige og i god stand. I år vil vi gerne have ordnet:

 1. Bedet på Festpladsen luges og klippes, buske beskæres, affald bortkøres
 2. Reparation af bænken på Nordskrænt (træet forefindes)
 3. Male/oliere trappen på Nordskrænt + bænkene (5 stk.)
 4. Strandrensning incl fjernelse af bådvrag nedenfor boldbanen
 5. Fjernelse af stålrør/stolper der tidligere blev brugt til "legende Børn" skilte
 6. Kumme

Tak for en dejlig dag!r luges og ordnes

Har du nogle yderligere forslag til aktiviteter/forbedringer så send lige en mail på lynghusnordk@gmail.dk Vi sørger for at der er træbeskyttelsesmiddel, træ til bænk, plastposer men vil gerne have lidt hjælp med diverse værktøj:

a) Vi mangler en 3" rørskærer (rørene er 2") til at skære stål stolperne ned med. Hvem har sådan en fætter vi kan låne?

b) Til reparation af bænk skal der bruges unbrako nøgler og batteri boremaskine m. 10 mm bor

c)  Bil incl. trailer til at kørte haveaffald, starndrens, bådvrag samt stålrør på genbrugspladsen

d) Havefolket bedes tage nødvendige ørnenæb, sakse og andet værktøj til bede og kummer, med

Cirka kl. 12:30 mødes vi igen på Festpladsen til en sandwich, øl, vand og kaffe og hygger os sammen.

Af hensyn til traktementet, så meld dig til på lynghusnordk@gmail.dk . Meld dig også gerne til den/de opgaver du helst vil være med til at løse. Du er naturligvis også velkommen til at møde op selvom du ikke har tilmeldt dig.

Sidste års arbejdsdag blev en stor succes. Udover at få en masse ting ordnet fik vi snakket og hygget sammen med medlemmer, vi ellers ikke møder til hverdag.
Kom og spender et par hyggelige timer sammen med dine naboer. Vi håber at vejret er med os igen og ser frem til at se jer den 10. juni.

'

 

 

14-01-2017

Arbejdsdag den 10. juni, opgaver

Vi beder jer medlemmer komme med bud på opgaver af fælles værdi og størelse vi kan tage på arbejdsplanen. Vi har selv en række ideer men er sikker på at der er noget derude vi ikke lige har set. Kom med det - på mail lynghusnordk@gmail.com eller Jørgen Iversen mobil 42451116

 

 

   

11. februar 2018

Der indkaldes i henhold til vedtægter til

Ordinær generalforsamling

Lørdag den 21. april 2018 kl. 10

Vesterlyng Cafe

Der vil være ”tag selv” kaffebord fra kl. 9:30, kom og hils på dine naboer.

Dagsorden, regnskab og beretning vil blive sendt.