Kontingent til Grundejerforeningen Lynghus Nor

Generalforsamlingen 2023 vedtog et kontingent på kr. 750,- årligt. 

Betalingsdatoen er ifølge vedtægterne den 1. juni. Kontingent gælder for indeværende kalenderår.

Opkrævning af restance pålægges ifølge vedtægten et rykkergebyr på kr. 100,-

Såfremt en parcel er i restance er man ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen, og ved ejerskifte overgår eventuel restance til den nye ejer med samme konsekvenser.

Bestyrelsen kan sende restance til opkrævning via incasso.

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.