Vesterlyng

Vesterlyng er vores nærmeste nabo og et stort naturskønt område sydvest for Lynghus Nor.

Det er et fredet område, hvor man både finder strand, vandreklitter, hede, skov og marsk, og der er rig mulighed for traveture, badning, fiskeri, fugleliv, og desuden er der adskillige gravhøje. Stranden er kilometerlang med fint sand. Vesterlyng er Sjællands største hedelandskab med græsenge, små søer, lyng og en sjælden flora. Området er desuden fredet. Floraen er spændende bl.a. kan man finde mange orkideer. Margueritruten kører desuden lige igennem området. Hele Vesterlyng blev fredet i 1945.

Vesterlyngen er privat og ejes af Ejerlauget for Eskebjerg Vesterlyng. Siden 1924 har offentligheden haft mulighed for at bade fra den fine strand, og i forbindelse med fredningen blev adgangen udvidet til at omfatte hele Vesterlyngen.  Om sommeren sætter lodsejerne deres dyr (heste og køer) ud på lyngen til fritgående græsning. 

Hvis du ser syge eller skadede dyr eller andet vedrørende dyrene, skal du give besked til

Martin Østergaard Petersen, Rughaven 2, 4593 Eskebjerg Tlf. 59 29 10 04

Der er 2 afmærkede vandrestier. Den grønne rute (ca.3,5 km) fører forbi en langdysse, igennem Mareskoven og forbi bronzealderhøje, og den brune rute (ca. 3,5 km) fører igennem en plantage, forbi en vandreklit og ned til stranden. Mareskoven er en gammel stævningskov af hassel og elm. At stævne indebærer at man skærer træet af i staver, som man tidligere anvendte til hegn m.m..  Man stævner ikke skoven mere, men den bærer tydeligt præg af tidligere tiders skovhugst.

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.