4 MATRIKELKORT OVER LYNGHUS NOR


Vi har fået indscannet de 4 gamle matrikelkort fra 1970, der dækker alle grunde i vores udstykning Lynghus Nor. For hvert af de 4 kort er der dels et oversigtskort, hvorpå man også kan se matrikelnummeret for hver grund og så er der de egentlige matrikelkort.


Kortene dækker:
Matr kort 1 Lhus Nor: Øvre del af Kaptajnsvej, Lodsvej, Skippervej, Matrosvej og Styrmandsvej

/Files/Files/Matrikelkort/Matr kort 1 Lhus Nor.pdf


Matr kort 2 Lhus Nor: Nedre del af Kaptajnsvej, Rorgængervej og Havnefogedvej

/Files/Files/Matrikelkort/Matr kort 2 Lhus Nor.pdf


Matr kort 3 Lhus Nor: Maskinmestervej

/Files/Files/Matrikelkort/Matr kort 3 Lhus Nor.pdf


Matr kort 4 Lhus Nor: Fyrmestervej, Kvartermestervej, Strandfogedvej, Toldervej, Fiskervej.

/Files/Files/Matrikelkort/Matr kort 4 Lhus Nor.pdf